کویل حرارتی
  • Alt
توضیحات محصول

درخواست کننده:شرکت گلبهار پارسیان کاربرد:انتقال حرارت در صنایع غذایی و شیمیایی