رآکتور
  • Alt
توضیحات محصول

درخواست کننده:صنایع شیمیایی اصفهان

کاربرد:در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.