درام فیلتر
  • Alt
توضیحات محصول
درخواست کننده:شرکت چادرملو کاربرد:جهت فیلتراسیون در معادن مورد استفاده قرار می گیرد.